Türkçe

Zazaca

Sözcük türü

İzahatler

ucu sivri olanphizıks.
ucuzucızs.
guçıkie.
guçie.
uçaktêyaraid.
uçkurpısaid.
uçkurusımondiid.
uçkuruksılondireid.
uçkurukdoxıneid.
uçmakperaenef.
uçurmakpernaenef.
uçurtmakpernaenef.
uçurumjilie.
ufacıkhurdis.
ufakqıcs.
ufakhurdis.,
ufak kalmışhurdi mandof.
ufak parçakırtık
ufak ufakhurdi hurdis.
ufak ufak ağlamaknornaenef.
ufaltmakheleznaenef.
ufaltmakhurdi kerdenef.
uğraşmakqurdi kerdenef.
uğraşmakpadüşçiyenef.
uğuroğırie.
uğurmeymenetie.
uğur böceğiqumqumıkie.
uğur böceğidapirekeid.
uğurlar olsun!oğır bo!
ula!nero!ünl.
ulanero!ünl.
ulan!lao, lawo!ünl.
ulaşmakrêşnaenef.
ulaşmakresaenef.
ulaşmakcıresaenef.
ulaştıranresnaoğie.
ulaştırmakresnaenef.
ulaştırmakcı resnaenef.
ulumazurayisie.
uluslararasıbeynelminels.
umumiumumis.
umurêyn
umursamakorale biyaenef.
umurumda mı...eynê mıdo...
umurundaêyn
umutomıdie.
unardiiç.
undan yapılmış sulu köpek yiyeceğilepie.
unlarardiiç.
unutmakxo vir ra kerdenef.
upuzun yatmakrameredienef.
urkisteid.
usvirrie.
usandırmakacız kerdenef.
usanmakacız biyenef.
usanmakbêzar biyaenef.
ustaustaie.
ustabaşıserhostaie.
usturaustıraid.
usülusılie.
utandırmameçups.
utandırmarusva kerdisie.
utanmasermie.
utanmaarie.
utanmakserm kerdenef.
utanmakar kerdenef.
utanmazripêts.
utanmazarsızs.
utanmazarlemezs.
uyanıkhêsar, hadars., ie.
uyanıkhayıgs.
uyanıkhadars.
uyanıkuzs.Uyanık adam / Mordemo uz.
uyanık durmakhadar fındetenef.
uyanık durmakhadar biyaenef.
uyanık kalmakhay fındetenef.
uyanık kalmakhadar mandenef.
uyanık köpekluks.
uyanık olmakhay fındetenef.
uyanık olmakhadar mandenef.
uyanık olmakhadar biyaenef.
uydurmakyimıs kerdenef.
uygunrêvas.
uygunmınasıbs.
uygunmaquls.
uygun bulmaonayie.
uykuhewnie.
uykuluhewndars.
uykusu kaçmakhewn remaenef.
uykuya dalmakhewna şiyaenef.
uysalbanoks.
uysalmazlıms.
uyumakhewna şiyaenef.
uyumakrakotenef.
uyuşmakthejiyaenef.
uyuşmakkung biyenef.
uyuşmuş olmakungs.
uyuşukxıngars.
uyuşuknusıbets.
uyuşukkungs.
uyuşukgangazs.
uyuşuk kalmakxoser vınaenef.
uyuşuk uyuşuk olma durumuxoser vınaenef.
uyutmakhewna fitenef.
uyuzgerrie
uyuz olangerrıns.
uyuz olmakgerr gurıtenef.
uyuzlugerrıns.
uzakdür, dürrs.
uzaklaşmakdürşiyenef.
uzaklaşmakdürkotenef.
uzaklaştırmakdürfitenef.
uzatmakderg kerdenef.
uzlaşmakhurê amaenef.
uzundergs.
uzun boylu kişiraphates.
uzun ince tarlalareid.
uzun saçlıporudergs.
uzun sopatherıkeid.
uzun ve düz odunsırıxeid.
uzunlukderciyeid.